Tag Archives: درب اتوماتیک لابل 90 (اولوس)

مشخصات فنی درب اتوماتیک

تعمیر درب اتوماتیک

    لابل دستگاهی است مناسب بر ای شرایط مختلف آب و هوایی و با کارایی بالا به طوری که این دستگاه قابلیت کار در محیطهای گوناگون از جمله مکانهای نویزدار را دارد برد لابل با طراحی فوق العاده کارامد و استفاده از المانهای بروز امکان حرکات نرم و انعطاف پذبر را ممکن می سازد […]