تماس بگیرید

لابل دستگاهی با کارایی بالا و  مناسب برای شرایط مختلف آب و هوایی به طوری که قابلیت کار در محیطهای مختلف از جمله مکانهای نزدیک خطوط فشار قوی انتقال برق ، ساختمانهای قدیمی ، بافت فرسوده شهری و … را  دارد . این اپراتور با طراحی مدار قوی و فوق ا لعاده کارامد  امکان حرکات انعطاف پذیر را ممکن می سازد.  موتور این دستگاه دانکر آلمان است . لابل در سه نوع ۷۵ (مارول marvel _   ) ، ۹۰ ، ۱۵۰ (اوولوس _ evolus ) به بازار عرضه گردیده است. موتور ۷۵ ساخت کمپانی لابل می باشد که برای درهای کوچک مناسب می باشد و می تواند تا وزن ۷۰ کیلو را جابجا کند . موتور دستگاه اوولوس ۹۰ دانکر آلمان است و درهایی تا وزن ۱۳۰ کیلوگرم را می تواند جابجا کند. موتور دستگاه اوولوس ۱۵۰ نیز دانکر المان است و در هایی تا وزن ۲۰۰ کیلوگرم را می تواند جابجا کند.