Author Archives: hasan

درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی   دربهای اتوماتیک تلسکوپی دربهایی هستند که بازشوی مفید بیشتری را نسبت به دربهای اتوماتیک معمولی در اختیار ما می گذارند. در این نوع دربهای اتوماتیک، دو لنگه در ثابت و چهار لنگه در متحرک وجود دارد که لنگه درهای سمت راست بر روی در ثابت سمت راست جمع می شوند و […]