آرشیو براساس دسته بندی : دسته بندی نشده

درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی   دربهای اتوماتیک تلسکوپی دربهایی هستند که بازشوی مفید بیشتری را نسبت به دربهای اتوماتیک معمولی در اختیار ما می گذارند. در این نوع دربهای اتوماتیک، دو لنگه در ثابت و چهار لنگه در متحرک وجود دارد که لنگه درهای سمت راست بر روی در ثابت سمت راست جمع می شوند و […]